Ontstaansgeschiedenis

BELANGRIJK: Wij gaan in 2019 niet van start met de GezondheidsVerzekering zoals die op deze site uitgelegd staat. We gaan wel starten met een aantal pilots (een 'voorloper' van de GezondheidsVerzekering) waarbij we met elkaar de kosten van natuurlijke geneeswijzen dragen. De opzet van deze pilots wordt gedeeld met alle leden van het GezondheidsCoöperatief Nederland (zie AGENDA) en staat niet op deze site.

Op dit moment levert ziekte geld op terwijl het bij ons gaat om gezond zijn / worden. Keuzevrijheid speelt daarbij een grote rol.

'The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new.' (Dan Millman)

Vanuit deze houding hebben wij de pilots ('voorloper' van de GezondheidsVerzekering) opgebouwd.  De opzet van de pilots biedt leden de financiële ruimte om eigen keuzes te maken als het gaat om een natuurlijke geneeswijze.

De organisatie vertrekt vanuit 'vertrouwen' waardoor er voor de arts / therapeut / behandelaar (weer) ruimte is om dat te doen waar hij/zij goed in is.

Deze video legt de vinger op de zere plek. De oplossing ligt echter niet bij de overheid zoals op het einde van de video wordt geopperd, maar zijn wij zelf.

WAAROM DIT INITIATIEF STEUNEN?De pilots (de 'voorloper' van de GezondheidsVerzekering), in combinatie met het GezondheidsCoöperatief Nederland, zijn instrumenten om het 'zieke' zorgstelsel in de kern aan te pakken.Wij zijn daarbij niet afhankelijk van wetswijzigingen door de overheid. Het ligt binnen ons eigen bereik om krachten te bundelen en aan de ruimte die er is inhoud te geven. De kernwoorden daarbij zijn:

KEUZEVRIJHEID


Binnen de geboden kaders is er een breed spectrum aan behandelwijzen aanwezig. Van natuurlijke geneeswijzen tot reguliere zorg. (zie Vergoedingen) Daardoor kun je zelf een keuze maken welke behandelwijze het beste bij je past. Eventueel aangevuld met ervaringen en informatie van andere leden.

TRANSPARANTIE


De pilots hebben een coöperatieve vorm. Dat betekent dat je inzicht hebt in je eigen én de totale geldstroom. Ook bepalen wij met elkaar wat er met de winst gebeurt. Zo kan het kader van natuurlijke geneeswijzen stapje voor stapje breder worden gemaakt.

SOLIDARITEIT


Solidariteit draait om vertrouwen en maakt het mogelijk om gezamenlijk kosten te dragen wanneer je dat zelf niet meer kunt. Door de kleinschaligheid en betrokkenheid van de deelnemers, ontstaat er een balans: als het goed met je gaat gaan op termijn jouw kosten dalen maar blijf je via een inleg solidair met degene die het niet treft met zijn/haar gezondheid.

ONTSTAANSGESCHIEDENIS


De val

Hoezo start je een initiatief met daarbij een nieuwe zorgverzekering? Vanwege een ervaring van één van de initiatiefnemers, Purusha van de Graaf.

Zij viel van de trap en had allerlei verwondingen waar ze anderhalf jaar voor nodig had om van te herstellen. Op haar eigen manier, door haar eigen keuzes.

Al snel werd ze geconfronteerd met de financiële consequenties van die keuzes. Ondanks dat zij goed aanvullend verzekerd was, kreeg ze te maken met gedeeltelijke vergoedingen en (dag-)limieten. Daardoor was ze in één jaar, bovenop de premiekosten, 3.000 euro extra kwijt aan kosten. Terwijl ze het zorgsysteem enorme kosten bespaard had, omdat ze geen gebruik wilde maken van behandelingen vanuit het basispakket.

Eigen keuze

Voor Purusha en haar levenspartner, tweede initiatiefnemer, Robbert Geelen, is het in een vrij en 'welvarend' land als Nederland een vreemde situatie dat indien je niet beschikt over de financiële middelen, het maken van een eigen keuze heel moeilijk wordt gemaakt. Zelfs waar het iemands eigen gezondheid betreft.

Menselijk belang

Doordat zij via een oud directielid van een ziekenfonds in aanraking kwamen met het Duitse Artabana, is 'het (verzekerings) balletje gaan rollen'.

Nu, acht jaar later, hebben Purusha en Robbert, vanuit hun ervaring én met de hulp van betrokken, deskundige mensen, een systeem binnen de huidige wet- en regelgeving ontworpen waar het menselijk belang en de keuzevrijheid voorop staan.

GEZONDHEIDSCOÖPERATIEF NEDERLAND U.A.


Opgericht 6 januari 2012

Kamer van Koophandel nr. 23845082

ING rek. nr. NL25INGB0005212253

BTW nr. NL851118252B01

© GezondheidsCoöperatief Nederland 2017

CONTACT


E-mail: info@gezondheidscooperatief.nl

Telefoon: 0592 820033 (ma. t/m do. 9.00u-14.00u)