Waardengedragen normen

WAARDENGEDRAGEN NORMEN


In de dialoog en het handelen, zowel intern als extern, heeft het GezondheidsCoöperatief Nederland een 7-tal waardengedragen normen als basis:


- De omgang met elkaar is gebaseerd op vertrouwen, eerlijkheid en oprechtheid.
- Dienstbaar zijn aan het menselijk belang.
- Ieder mens heeft de vrijheid van keuze om naar eigen inzicht inhoud te geven aan zijn* leven en gezondheid.
- Eenieder spreekt vanuit de eigen ervaring.
- Eenieder heeft een lerende houding vanuit zelfreflectie en verbinding**.
- Expertise en innerlijk inzicht verkregen vanuit introspectie, zijn het leidende principe.
- Geld, systemen, organisatiestructuren en theorieën zijn een middel.***


Handelen uit Liefde is hét antwoord op de uitdagingen van de samenleving van vandaag.


* Taalkundig is het gebruik van 'zijn' juist. Hierdoor wordt wel een deel van de innerlijke kracht van de mens onderbelicht: de vrouwelijke kracht. Daarom zullen in al onze documenten 'zijn' en 'haar' vrij gebruikt worden om daarmee te refereren aan de mens zowel de mannelijke als vrouwelijke kracht in zich draagt.
** Echte verbinding kan alleen tot stand komen als je in verbinding staat met je eigen innerlijk: je zelf. Dit noemen wij 'Zelfstandig in Verbinding'.
*** Het woord 'middelen' is een werkwoord. Op het moment dat je het middel vastzet, mis je de kracht van het levende.

GEZONDHEIDSCOÖPERATIEF NEDERLAND U.A.


Opgericht 6 januari 2012

Kamer van Koophandel nr. 23845082

ING rek. nr. NL25INGB0005212253

BTW nr. NL851118252B01

CONTACT


E-mail: info@gezondheidscooperatief.nl

Telefoon: 0592 820033 (ma. t/m do. 10.00u-13.30u)

© GezondheidsCoöperatief Nederland 2017

FLYER DOWNLOADEN