Nieuws / Agenda

NIEUWS / AGENDA

FLORIJN


Het is nu ook mogelijk om het lidmaatschapsgeld van 50 euro te betalen met 50 Florijnen. Het GezondheidsCoöperatief Nederland heeft namelijk een account geopend bij de Florijn.


Voor meer informatie: www.betalenmetflorijn.nl

* Alle leden krijgen een nieuwsbrief. Ben je lid en ontvang je deze niet? Laat het ons weten met een e-mail (o.v.v. nieuwsbrief).


Mensen die geen lid zijn maar weel op de hoogte willen worden gehouden, krijgen een informatiebrief. Wil je ook op de hoogte worden gehouden? Stuur ons een e-mail met als onderwerp 'informatiebrief' en je wordt toegevoegd aan de verzendlijst.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST GCN

18 januari, 14.00u - 22.00u


Voor alle leden van het GezondheidsCoöperatief Nederland! locatie: OLBURGEN

...

Aanmelden gewenst via info@gezondheidscooperatief.nl, dan ontvang je alle informatie.

+

KENNISMAKINGSBIJEENKOMSTEN PILOT

voor (aspirant) leden GCN


13 januari Olburgen

20 januari Nijmegen

21 januari Friesland / Noord-Oostpolder

22 januari Amsterdam

23 januari Eindhoven

24 januari Den Haag

25 januari Friesland / Noord-Oostpolder

26 januari Bussum

28 januari Eindhoven

29 januari Assen

30 januari Olburgen

31 januari Twente

1 februari Nijmegen

2 februari Bussum

3 februari Twente

4 februari Amsterdam

7 februari Den Haag

8 februari Assen

...

Aanmelden via info@gezondheidscooperatief.nl, dan ontvang je alle informatie.

WAAROM GEEN GEZONDHEIDSVERZEKERING OP DIT MOMENT?

door Robbert Geelen

uit nieuwsbrief Leden mei 2019 / informatiebrief niet-leden september 2019


We vernemen van mensen dat het nog niet duidelijk is geworden waarom we niet met de GezondheidsVerzekering starten. Dat heeft twee redenen:


REGIE
Met een vergunningstraject ben je de regie kwijt. Je bent namelijk afhankelijk van de vergunningverlener, de Nederlandsche Bank (DNB). Haar taak is om alle risico’s af te dekken en dan pas over te gaan tot het verlenen van de vergunning. De denkwijze en opzet van de GezondheidsVerzekering is echter zo anders/innovatief/duurzaam (én kosten besparend!)

1 we vertrekken vanuit vertrouwen (o.a. geen (wurg-)contracten met aanbieders);
2 gaan voor keuzevrijheid waarbij naast het basispakket / mondzorg/ paramedische hulp juist de natuurlijke geneeswijzen weer de ruimte krijgen en
3 kiezen 100% voor de coöperatieve opzet (transparantie in alle geldstromen).


dat de DNB in dat hele vergunningproces nog meer zekerheden (=cijfers) zou willen zien door middel van dure deskundigen die onze denktrant moeten goedkeuren. Het moment van vergunningverlening zou zeer onzeker zijn. Duurt het een half jaar? Eén jaar? Twee jaar? Niemand kan dat aangeven...


FINANCIEEL RISICO
Het vergunningstraject wordt daarmee ook een enorm financieel risico voor ons. Een bedrag van 5 miljoen voor zo’n traject is niet ondenkbaar. Dat gaan, maar kunnen, wij niet dragen.


NIET NU

Betekent dit dat de GezondheidsVerzekering er nooit komt? NEE, alleen NIET NU. Het is een mooi, stevig, product en ligt bij wijze van spreken bij ons ‘op de plank’ waar wij het, op het juiste moment, zo vanaf kunnen halen. Dat kan bijvoorbeeld doordat de Pilot Gezondheid Fonds nu gaat draaien waarmee wij automatisch cijfermateriaal verzamelen. Daarmee laten wij de DNB zien dat indien je vanuit keuzevrijheid vertrekt, de zorg veel goedkoper wordt. Of dat doordat de geldstromen transparant zijn en de solidariteit dichter bij de mens staat, er veel bewuster gebruik wordt gemaakt van een verzekering. Dat je daarnaast door informatie, ervaringen en kennis met elkaar te delen, t.b.v. bijvoorbeeld preventie, het welzijn van de mens wordt vergroot.


DOEN
Wat wij allemaal weten, kunnen we nu zichtbaar gaan maken doordat we met de Pilot Gezondheid Fonds over gaan tot DOEN. Daardoor worden onze ervaringen ook zichtbaar en ondersteund met cijfers. Deze kunnen we dan inzetten indien wij met elkaar willen dat de GezondheidsVerzekering er gaat komen. Daarom zijn wij ook zo blij dat we wel kunnen starten met de Pilot Gezondheid Fonds:
1) geen toezichthouders (Pilot zijn schenkkringen) dus ook geen vergunningstraject;
2) transparantie in de geldstromen + de kracht van het verbinden in communities;
3) ruimte geven aan natuurlijke geneeswijzen (zowel voor degene die deze zorg nodig heeft als aan de therapeut/arts).
Het mes gaat daarmee aan meerdere kanten snijden.

PILOT in UTRECHT door Mischa Beekman

uit nieuwsbrief Leden september 2019 / informatiebrief niet-leden september 2019


In de regio Utrecht zijn Mischa en Paula de 'beddingmakers' en hier een kort voorstelrondje:


Nadat ik, Mischa, een lezing had bijgewoond van Robbert en Purusha over het GezondheidsCoöperatief voelde ik meteen dat zij heel zuiver en vanuit het hart zijn. Na een persoonlijk gesprek met hen heb ik besloten om te gaan helpen met het neerzetten van dit initiatief en dat is nu zo'n tweeënhalf jaar geleden. Belangrijk om met elkaar te gaan samenwerken en om een platform te gaan bouwen om elkaar te kunnen vinden.


Ik, Paula, ben al een aantal jaar geleden met het initiatief GCN van Robbert en Purusha in aanraking gekomen. Natuurgeneeskunde, keuzevrijheid, vertrouwen en liefdevol zijn de uitdagingen van deze tijd. Deze thema's vind ik terug bij het GCN en daar word ik heel blij van. Als we met elkaar het GCN gaan opbouwen zijn we met elkaar de verandering.


Toen wij, Mischa en Paula, elkaar ontmoetten, was er direct een klik. Nu zijn wij gestart met het kennismakingsproces! De vernieuwende ideeën van het coöperatief concreet maken!


PILOT GEZONDHEID FONDS
We zijn in Bussum gestart met het kennismakingsproces: de mensen die zich hebben ingeschreven* krijgen in drie bijeenkomsten alle ‘ins & outs’ te horen van de Pilot. Er zijn immers voldoende uitdagingen vooral omdat de pilot om ‘geld draait’:
– hoe ga je om met het feit dat een pilot geen verzekering is maar een fonds: niet iedereen kan 'het maximale' van 750 euro uit het fonds halen;
– ook al hoef je zelf geen gebruik te maken van het fonds omdat je gezond bent, jouw saldo wordt wel lager omdat je van jouw inleg een andere deelnemer financieel steunt door middel van een gift;
– iemands wijze om gezond te worden kan wel eens totaal anders zijn dan die van jou terwijl je er wel aan meebetaalt.
En zo zijn er meerdere voorbeelden te noemen waarbij we uitgenodigd worden om misschien met een andere bril naar een situatie te kijken dan dat we gewend zijn.
Ook krijgt iedereen alle praktische informatie zoals statuten, overeenkomst, huishoudelijk reglement, enz.

Zaterdag 29 juni jl. was de eerste bijeenkomst. We begonnen met een voorstelronde. Een ieder vertelde waarom hij/zij aanwezig was en nam de tijd om dingen te delen. De een deed dat kort en bondig en de ander nam er wat meer tijd voor, zoals dat meestal gaat bij een verscheidenheid aan mensen.

Daarna hebben we met elkaar de waarde gedragen normen bekeken die aan de basis staan van het GezondheidsCoöperatief Nederland. Iedereen heeft de mogelijkheid gehad om dingen te vragen of op te merken zodat het voor iedereen duidelijk was hoe belangrijk deze waarden zijn.

Daarna was het tijd voor een lekker hapje en drankje, er waren heerlijke dingen mee genomen door de leden.


Na deze drie bijeenkomsten hoef je pas te beslissen of je daadwerkelijk mee gaat doen. Daarmee 'het avontuur' aangaan en inhoud geven aan 'samen zijn wij de verandering'.


* voor leden die nog mee willen doen en zich nog niet hebben aangemeld, kunnen dat nog doen door zich aan te melden voor één van de bijeenkomsten (zie agenda).


Wil je ook een informatiebijeenkomst organiseren? Laat dit dan aan mij weten. Via de telefoon: 06-24241829 of via mail: mischamulder@hotmail.com Ik hoor heel graag van je!

ACTIES VOOR LEDEN door Paula van der Velde

uit nieuwsbrief Leden zomer 2018 / informatiebrief niet-leden herfst 2018


De laatste tijd hebben wij aanbiedingen gekregen waar je als lid van het GCN gebruik van kunt maken. Zo was er een korting voor het bijwonen van een congres en gebruiken de initiatiefnemers een deel van de verkoop van hun kunde (kunst / vormgeving (zie Peace in Design)) ten behoeve van dit initiatief. Ik verzamel deze acties en deel ze in de nieuwsbrief met de leden.


Zo draagt een ieder, op eigen wijze, bij aan het grotere geheel.

WAARDENGEDRAGEN NORMEN door Purusha van de Graaf

uit nieuwsbrief Leden zomer 2018 / informatiebrief niet-leden herfst 2018

...

In de loop van mijn leven heb ik een allergische reactie opgebouwd omtrent de termen waarden & normen. Totdat Jan Adriaansen, die in de Raad van Advies zit, mij vertelde: “Purusha, als de normen gedragen worden door echte waarden in het leven is het geen probleem.”

...

Waarden die wij hebben geformuleerd zijn: Liefde, vrijheid, vertrouwen, openheid en eerlijkheid. Jan zei: “Doordat je vanuit deze waarden vertrekt geef je door de normen handen en voeten aan hoe je met elkaar omgaat binnen het GCN”

...

Weer durven vertrouwen in plaats vanuit wantrouwen te handelen. Open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan, in dialoog in plaats van een discussie. Vraag je naar de ervaring van de ander, luister en vertel je jouw ervaring. Neem je de tijd die er nodig is. 

...

Dit is voor mij 'Liefde in actie'. Van een wereld waar verdienmodellen ten koste van de ander omgebogen wordt naar dienstbaar aan de mens zelf. Naar een nieuwe samen-leving. Dienstbaar en trouw zijn aan je zelf en daardoor ook aan de ander: 'Zelfstandig in Verbinding'

...

Voor mij is GCN en een ieder die daar aan mee doet, de voorloper van deze nieuwe samen-leving. Ont-dekken door te doen. Samen zijn wij de verandering!

STATUTEN door Ine Braaksma

uit nieuwsbrief Leden zomer 2018 / informatiebrief niet-leden herfst 2018


De huidige statuten van de coöperatie zijn grotendeels geschreven bij de start van het coöperatief zes jaar geleden en vier jaar geleden op een aantal punten aangepast. Ruim twee jaar geleden werd duidelijk dat deze nog teveel vanuit de oude wereld en met een overmaat aan mannelijke energie waren vormgegeven. Wanneer je de statuten ziet als het fundament van een gebouw, zijn dit oude fundamenten die de vorm van het nieuwe gebouw te veel gaan bepalen vandaar nieuwe statuten en daarmee een nieuw fundament.

 

Om als GCN de volgende fase in te gaan, waarbij een toename van het aantal leden niet ondenkbaar is, was het volgens ons van belang dat er ook een Huishoudelijk Reglement, Gedragscode en Organigram aanwezig zijn. De statuten zijn in grootte beperkt, waarbij wel voldaan wordt aan de wettelijke eisen, terwijl we de ruimte die wij als coöperatie met elkaar willen benutten, begeleiden (in cultuur en praktische lijnen) met een 'Basisdocument' waarin de net genoemde onderdelen deel van uit maken. Ook het privacy-beleid is daarin opgenomen alsmede de Handleiding Algemene Vergadering.

GEZONDHEIDSCOÖPERATIEF NEDERLAND U.A.


Opgericht 6 januari 2012

Kamer van Koophandel nr. 23845082

ING rek. nr. NL25INGB0005212253

BTW nr. NL851118252B01

© GezondheidsCoöperatief Nederland 2017

CONTACT


E-mail: info@gezondheidscooperatief.nl

Telefoon: 0592 820033 (ma. t/m do. 9.00u-14.00u)